Jak wybrać firmę przeprowadzającą szkolenia BHP I PPOŻ

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych to jedne z najbardziej istotnych kwestii, na jakie powinien zwrócić uwagę każdy pracodawca.

Polski Kodeks Pracy ściśle określa obowiązki pracodawców w zakresie odpowiednich przepisów – każdy z nich musi przeprowadzać zarówno szkolenia BHP, jak i szkolenia przeciwpożarowe. Niektóre z firm zatrudniają własnych specjalistów w tym zakresie. Jednak wiele przedsiębiorstw – zwłaszcza tych mniejszych – decyduje się na usługi szkoleniowe oferowane przez firmy zewnętrzne. Dlatego coraz częściej pojawia się pytanie:

Jak wybrać dobrą firmę szkoleniową?

praktyczne szkolenie BHP
Szkolenia ppoż i BHP powinny obejmować m.i. pierwszą pomoc medyczną. Fot: Katalog Instagram

Podstawową kwestią przy wyborze firmy oferującej szkolenia BHP i PPOŻ jest sprawdzenie jej kompetencji i doświadczenia – dlatego warto zapoznać się z jej certyfikatami i opiniami innych klientów. Równie kluczową kwestią jest dokładne ustalenie, co wchodzi w proponowany pakiet szkoleniowy – zignorowanie tej kwestii może w praktyce oznaczać znaczne podniesienie kosztów i konieczność dopłacania za usługi, które nie są objęte umową. Co ważne – dobra firma szkoleniowa jasno i przejrzyście informuje klientów, co zawiera każdy z proponowanych pakietów – przykładowo firma POL POŻ Szkolenia ppoż podaje na swoje stronie:

Instruktaż pracowniczy powinien obejmować zakres informacji zawartych w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkoleń BHP. W ramach podstawowych szkoleń pracowniczych zawarte powinny być informacje z zakresu postępowania w razie pożaru, udzielania pierwszej pomocy.

Warte podkreślenia jest także to, iż firma zajmująca się szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa pracy powinna oferować szeroki wachlarz usług – tylko taka firma zapewni ofertę dostosowaną do zapotrzebowania konkretnego przedsiębiorstwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *