Obróbka CNC – kiedyś i teraz

W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci w wielu dziedzinach naszego życia dokonał się tak ogromny postęp technologiczny, że gdyby dziś choćby na jeden dzień do życia mogli powrócić nasi pradziadkowie, z całą pewnością byliby mocno zaskoczeni tym jak bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Jedną z mnóstwa dziedzin, które uległy przeobrażeniom i są dziś wyraźnie udoskonalone jest obróbka metali – dziś nazywana częściej obróbką CNC. Jak się zmieniała, jak wygląda dziś i jakie są jej zastosowania?

obróbka CNC
Photo credit: Fagor Automation on Visualhunt.com / CC BY-ND

Obróbka metali dawniej

Jak nietrudno się domyślić, obróbkę metali stosowano niemal od zawsze – a przynajmniej od momentu, kiedy zaczęto wykorzystywać metale do różnych celów. Z czasem wypracowano odpowiednie metody i stworzono do tego odpowiednie narzędzia. Frezowanie, toczenie, śrutowanie, oczyszczanie – to tylko część z czynności, jakie przez lata wykonywano w trakcie obróbki metali. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że z uwagi na dostępne narzędzia, posiadane możliwości, właściwości samego materiału oraz zamierzone cele, obróbka metali była obróbką wiórową. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko to, że w celu nadania metalowi pożądanego kształtu, obrabiano go poprzez usuwanie z niego drobnych części (wiórów), stopniowo osiągając zamierzony efekt. Ponieważ obróbka ta była prowadzona przez długi czas ręcznie (z pomocą odpowiednich narzędzi), można się domyślić, że trwała długo, a jej precyzja i dokładność musiała pozostawiać wiele do życzenia.

Maszynowa i komputerowa rewolucja

obrobiony metalPierwszy przełom w dziedzinie obróbki metali nastąpił, kiedy zaczęły pojawiać się maszyny, np. oczyszczarka. Pozwoliło to nieco przyspieszyć prace oraz uczynić efekty lepszymi. Rewolucją jednak stało się wprowadzenie komputerowego sterowania maszyn – czyli dobrze nam dziś znana obróbka CNC. To doprowadziło do tego, że:

  • obróbka metali stał się procesem o wiele szybszym
  • dokładność obróbki znacznie wzrosła
  • stało się możliwe wytwarzanie wielu elementów o tych samych parametrach, właściwie nieróżniących się między sobą
  • przestało być problemem wykonywanie bardzo drobnych elementów oraz detali

Dzisiaj z obróbki CNC korzysta tak wiele branż, że właściwie trudno jest nam wyobrazić sobie bez niej życie. Gdzie się nie rozejrzymy – niemal wszędzie mamy do czynienia z przedmiotami, które zanim trafiły w nasze ręce, zostały poddane (w całości, bądź niektóre ich elementy) obróbce CNC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *