Bezpieczeństwo ludzi – organizacja pracy i bezpieczeństwa na wypadek pożaru.

Za bezpieczeństwo pracowników w firmie odpowiedzialni są nie tylko sami pracownicy, ale również wyznaczone w firmie osoby, które odpowiedzialne są za ochronę BHP, oraz przeprowadzanie pierwszej pomocy poszkodowanym. Odpowiednie przeszkolenie tych osób daje większą pewność bezpieczeństwa w firmie. Jakie szkolenia powinny przejść te osoby?

„Szeroki zakres szkoleń ppoż gwarantuje prawidłowe postępowanie pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia, życia i mienia. Dzięki profesjonalnym szkoleniom przeciwpożarowym możliwe jest uzyskanie nie tylko wiedzy, ale również niezwykle cennego doświadczenia które można wykorzystać w niebezpiecznych sytuacjach.„ Źródło: http://pol-poz.pl/szkolenia-ppoz-i-bhp

szkolenie z ppoż i BHP pracowników
Podczas szkolenia PPOŻ i BHP pracownicy poznają zasady zachowania w sytuacji zagrożenia.

Szkolenia z bezpieczeństwa ppoż i bhp w firmach

Zgodnie z obowiązującym prawem w każdym przedsiębiorstwie osoby zarządzające personelem powinny przejść wymagane szkolenia pozwalające im na odpowiednie zachowanie się podczas wypadków w pracy, pożarów czy wystąpienia innych zagrożeń. W zależności od wielkości zakładu pracy, charakteru wykonywanych czynności oraz innych niebezpieczeństw mogących wystąpić w zakładzie pracy rodzaj i zakres szkoleń BHP obejmuje inny zakres materiału.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo w firmie?

Odpowiednio duże zakłady pracy, w których występują większe zagrożenia decydują się na zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo BHP pracowników. Etatowy BHP-wiec odpowiada za pełne zabezpieczenie pracowników przed możliwością wypadku przy pracy. Przeprowadza również szkolenia BHP nowych pracowników, oraz cykliczne szkolenia z BHP oraz zachowania się na wypadek Pożaru oraz innych zagrożeń. W mniejszych firmach za BHP często odpowiadają pracownicy zewnętrznych firm – outsourcing usług BHP i PPOŻ.