Własne tabliczki na drzwi – projektować czy zamówić?

Jednym z bardzo ważnych elementów o których pamiętać powinni administratorzy obiektów biurowych jest prawidłowe oznaczenie obiektów budowlanych – zarówno dla użytkowników, ale też zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Prawidłowe oznakowanie ciągów ewakuacyjnych, miejsc przechowywania gaśnic, hydrantów czy ważnych elementów instalacji bezpieczeństwa ppoż.

Tabliczki biurowe na drzwi – własne projekty lub standardowe wzory

Dobierając elementy identyfikacji wizualnej obiektu można posłużyć się gotowymi wzorami dostępnymi w internetowych sklepach z tabliczkami na drzwi. Stosowanie gotowców nie daje nam jednak szans na stosowanie własnych schematów kolorystycznych lub czcionek. Indywidualny projekt oznaczeń budynków i pomieszczeń dopuszczalne jest dla znaków informacyjnych – ważne jest również unikanie konfliktu pomiędzy kolorami zarezerwowanymi dla znaków przeciwpożarowych (kolory RAL czerwony, biały), oznaczeń niebezpieczeństw związanych np. z produktami chemicznymi (zagrożenia oznaczane żółto-czarne), drogi ewakuacyjne (zielono-białe). Z palety dostępnych barw dla znaków informacyjnych najczęściej dobierany jest błękitny i granatowy. Wykonując indywidualne projekty tabliczek informacyjnych na drzwiach należy liczyć się z ograniczeniami związanymi z przepisami BHP i PPOŻ.

Posiadasz własne biuro lub obiekt biurowy – zadbaj o własny projekt tabliczek informacyjnych

Indywidualne projekty tabliczek biurowych są częścią identyfikacji wizualnej całej firmy. Duże firmy i korporacje, które zajmują całe części obiektów biurowych dbają, aby zajmowane pomieszczenia były urządzone zgodnie z obowiązującą w firmie księgą znaków. To stosowane w identyfikacji wizualnej ścisłe określenie jakich kolorów, kształtów czy logotypów można używać w komunikacji wizualnej pomiędzy przedsiębiorstwem i osobami z zewnątrz, czy z pracownikami. Wybierając informacyjne tabliczki biurowe na drzwi do reprezentowania pomieszczeń dużej firmy, należy konieczne ustalić, czy nie posiada ona księgi znaków, oraz dostosować indywidualnie projekt do wymagań.
Kolejnym ciekawym przypadkiem może być konflikt pomiędzy standardem oznaczeń przyjętym przez administrację wynajmowanego obiektu biurowego, oraz oznaczeniami stosowanymi przez najemce. Z uwagi na charakter wynajmu pomieszczeń biurowych, zwykle problemy tego typu rozwiązywane są na korzyść najmującego pomieszczenia biurowe. Po stronie administracji biura pozostaje oznakowanie pozostałych najemców, oraz zamontowanie czytelnych znaków informacyjnych – wskazujących kierunki poruszania się po biurze, tablice informacyjne z wykazem firm, oznakowania pomieszczeń gospodarczych czy toalet.