Urządzenia

Urządzenia elektrotermiczne

Pewnie wiele osób kiedykolwiek słyszało słowo ,,elektrotermia”. Warto jednak wyjaśnić to pojęcie. Elektrotermia to jeden z działów elektrotechniki, a właściwie jedna z jej specjalizacji. Zajmuje się ona zagadnieniami związanymi z przemianą energii elektrycznej w ciepło. Elektrotermia wykorzystywana jest do celów użytkowych, ale również do celów przemysłowych. Jak można się domyślić, urządzenia elektrotermiczne czy też elektryczne urządzenia grzejne działają w ten sam sposób. A co do tego właściwie mają uprawnienia SEP?

Budowa urządzeń elektrotermicznych

Tego rodzaju mechanizmy zbudowane są z kilku członów, takich jak:

  • grzejny,
  • zasilający,
  • regulacyjny,
  • sygnalizacyjno-pomiarowy,
  • inny – np. człon studzący, dogrzewający płomieniowo czy wytwarzający próżnię.

Procesy, które odbywają się wewnątrz urządzenia elektrotermicznego mają na celu nagrzewanie lub ogrzanie wsadu.

Przykłady takich urządzeń

Jednym z najbardziej znanych urządzeń elektrotermicznych jest kuchenka mikrofalowa. To urządzenie gospodarstwa domowego, które podgrzewa nasze potrawy w szybki i łatwy sposób. Działa dzięki mikrofalom, które wprawiają w drgania rotacyjne cząsteczki wody. W swoim domu nierzadko korzystamy także z kuchni elektrycznej, która jest urządzeniem rezystencyjnym.

Należy pamiętać, że nie wolno samemu podejmować się naprawy takich urządzeń! Osoba, która zajmuje się naprawą powinna posiadać uprawnienia SEP, a dokładniej uprawnienia G1.

kuchnia mikrofalowa

Uprawnienia SEP – co to jest?

Uprawnienia SEP to kwalifikacje Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które można zdobyć dzięki odpowiedniemu kursowi. Przykładowo – Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega oferuje kursy, które składają się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem świadectwa kwalifikacyjnego, które jest ważne na 5 lat. Dlatego należy pamiętać, by tego rodzaju uprawnienia odnawiać.

Jak widać, z urządzeniami elektrotermicznymi spotykamy się także w życiu codziennym. A nawet możemy je posiadać w swoim domu i korzystać z nich na co dzień nie zdając sobie z tego sprawy. Aby móc przykładowo naprawiać tego rodzaju urządzenia należy posiadać uprawnienia SEP.

0
0
0