Przepisy BHP

Robota zawodowa jest jedną spośród najważniejszych inwencji w życiu człowieczka – jednak nie troszczyć się, że stale na naczelnym miejscu musi stać ochrona o obrona swojego życia to bardzo pochopna decyzja. Także w miejscu robocie należy dokonać wszelkich starań, aby zachowane były zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne, nie tylko związane np. z robotą na wysokościach czy niedaleko niebezpiecznych substancjach, bezpieczeństwo pracy jest priorytetem również dla innych zawodów.

biurowe BHP
W biurach również obowiązują zasady BHP

Pracodawca zatrudniający pracowników w biurze winien pamiętać o dostosowaniu się do imperatywów BHP.

Wydawać ażeby się mogło, że kancelaria czy biuro stanowi 1 z bezpieczniejszych miejsc, w jakim stosowanie imperatywów bezpieczeństwa – nie licząc posiadania gaśnicy i apteczki – nie jest konieczne. Aczkolwiek okazuje się, że wedle Rozporządzeniem Ministra Pracy w sprawie ogólnych przepisów stan bezpieczeństwa i higieny pracy zachować musi również  kancelaria, spełniając odpowiednie oczekiwania inspekcji pracy, oraz samych pracowników. Biuro jest miejscem, w którym odbywa się praca ciągła, czyli taka, gdzie łączny okres przebywania tegoż samego podwładnego przekracza cztery godziny na dobę.

Ochrona BHP w biurze

Aczkolwiek jeśli rzucić okiem na par. 1 ustawy o zachowaniu BHP w pracy, rozporządzenia traktują szczególnie: dostosowanie terenu zakładu pracy, ciągów i sposobów pracy, zapewnienie miejsc i rzeczy higienicznosanitarnych, co przesądza o konieczności dostosowania pomieszczeń biurowych do określonych w ustawie wymogów. Biuro musi być za tem higieniczne i bezpieczne. Szczegóły dotyczące tej zasady tłumaczy 3 rozdziała rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *