Zalety korzystania z mieszarki turbinowej MTP

Mieszarki turbinowe z ruchomą misą są przeznaczone do wykonywania w szybkim czasie jednorodnych mieszanek. Stosuje się je w przemyśle odlewniczym do sporządzania syntetycznych mas formierskich, czyli materiału do produkcji piaskowych form odlewniczych i rdzeni odlewniczych. Materiał ten jest sporządzony z płukanego piasku kwarcowego, betonitu oraz innych dodatków, jak np. delstryna, pył węglowy itd.

Budowa

Mieszarka turbinowa składa się z:

– misy z napędem oraz jej pokrywy,

– turbiny z napędem,

– klapy wysypowej,

– lemiesza wygarniającego,

– konstrukcji nośnej,

– instalacji wodnej,

– instalacji hydraulicznej,

– instalacji pneumatycznej,

– instalacji centralnego smarowania,

– aparatury do pomiaru i regulacji wilgotności masy formierskiej.

Zalety mieszarek turbinowych

Najważniejszymi zaletami mieszarek turbinowych są:

– mocna i trwała budowa,

– bezobsługowa praca, która jest w pełni rejestrowana i kontrolowana przez komputer,

– łatwa obsługa, dobry dostęp do mechanizmów urządzenia,

– niewielka ilość części technologicznego zużycia,

– wysokiej jakości części niewielkiej wielkości,

– prosta wymiana części technologicznych,

– niewielka masa urządzenia,

– cicha praca,

– niski zużycie energii,

– niska awaryjność,

– wykonanie masa formierskiej wysokiej jakości – dobrze napowietrzonej i spulchnionej, z równomiernie rozprowadzonymi dodatkami w całej objętości, charakteryzującej się wysoką przepuszczalnością.

Jak wybrać?

Mieszarki turbinowe dostępne na rynku mogą mieć różne parametry. W zależności od marki i modelu będą różnić się maksymalną możliwą ilością jednorazowego ładunku, czasem cyklu, mocą, maksymalnym ciśnieniem sprężonego powietrza, maksymalnym ciśnieniem wody i maksymalnym zużyciem wody. Wybierając odpowiednią mieszarkę należy więc przede wszystkim wziąć pod uwagę potrzeby własnego biznesu. Warto przemyśleć wybór producenta i zdecydować się na cenioną markę oraz dobre warunki serwisowe i gwarancyjne, np. www.tech-metal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *