Tych urządzeń potrzebujesz w sklepie z bielizną

Prowadzenie nawet małego biznesu opartego na handlu bądź usługach wymaga posiadania odpowiednich urządzeń, w tym fiskalnych. Jakich urządzeń potrzebujesz jeśli posiadasz mały sklep z bielizną.

Kasa fiskalna

Prawo jakie jest w Polsce wymusza na właścicielach sklepów z bielizną obowiązkowe posiadanie kasy fiskalnej – elektronicznego urządzenia rejestrującego, które służy do prowadzenia zapisu obrotu oraz kwot podatku jaki jest należny ze sprzedaży danej bielizny.

Kasa fiskalna online

Od przyszłej dekady w sklepach obowiązkowe będą kasy fiskalne online. Jest to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas, które jest prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Osoba, która użytkuje kasy online musi posiadać dostęp do internetu, dzięki której kasa fiskalna może się połączyć się z repozytorium. Dzisiaj obowiązkowe jest jej posiadanie ze względu na obowiązek rejestrowania transakcji z osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Drukarka fiskalna

Drukarka fiskalnajest urządzeniem rejestrującym przychody pochodzące ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego i podatku od towarów i usług. Aby można było jej używać zgodnie z prawem, to musi ona posiadać homologację. W odróżnieniu od zwykłej kasy fiskalnej, to drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie i jej zadaniem są rejestracja i wydruk paragonów.

Metkownica

Metkownica jednorzędowa jest metkownicą numeryczną, która drukuje kilka cyfr wysokich na kilka mm w rzędzie. Składa się ona ze złożonym samo-zasobowych wkładek z nadrukowanymi etykietami dzięki którym łatwiej klasyfikować bieliznę. Naklejki są zgodne z międzynarodowym kodem koloru, który odpowiada konspektowi międzynarodowych wytycznych proponowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Analiz i Materiałów.

Terminal płatniczy

Terminal płatniczy jest urządzeniem, które jest instalowane w punktach handlowych i usługowych. Używany jest do kontaktu z bankiem za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego w sytuacji, gdy klient za nabywany towar lub usługę płaci kartą płatniczą w celu rozliczenia transakcji.