O zaworach elektromagnetycznych

Systemy pneumatyczne, kompresory powietrzne, instalacje ciepłownicze, chłodnicze czy w końcu oczyszczalnie ścieków – miejsc w których wykorzystać można działanie zaworów elektromagnetycznych zwanych elektrozaworami jest wiele. Zawory te stanowią jedną z bardziej istotnych grup na rynku zaworów – decyduje o tym ich szerokie zastosowanie. Warto więc zastanowić się, jak właściwie takie zawory działają.

valve-1440042_640

Różne są sposoby działania zaworów przemysłowych. Powietrze, mechanika, aż w końcu impulsy elektryczne – celem każdego z tych działań jest jednak regulowanie przepływu płynu roboczego, bądź też inne substancji, której przepływ jest regulowany przez taki zawór. W zaworach elektromagnetycznych to właśnie impuls elektryczny jest czynnikiem, dzięki którym one działają.

Jak dokładnie funkcjonuje zawór elektromagnetyczny?

Wykorzystano tutaj działanie popularnej cewki elektromagnetycznej. Ruch zaworu jest regulowany poprzez wysyłanie do niego sygnału elektrycznego. Najlepiej wyobrazić sobie system składający się z dwóch podstawowych części: zaworu głównego (poruszane w nim zwieradło ma za zadanie zamykać lub otwierać otwór przepływowy, przez co przepływ danego medium jest umożliwiany bądź też ograniczany, a także klasycznego elektromagnesu. Mamy tu więc do czynienia z rdzeniem, który znajduje się we wnętrzu cewki elektromagnetycznej. Każda zmiana sygnału elektrycznego sprawia, że taki rdzeń jest wciągany do wnętrza cewki, bądź też z niej wysuwany. Same cewki różnią się między sobą rodzajem sterującego w nich napięcia, poborem mocy, budową czy stopniem ochrony przed wodą i pyłem – samo działanie jest jednak zawsze niezmienne, a kluczem do zrozumienia tego działania jest właśnie pole magnetyczne. Warto nadmienić, że cały układ jest zawsze umieszczony w tulei, która jest szczelna zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie.

fittings-1283313_640

Podział zaworów elektromagnetycznych

Warto nadmienić, że same zawory elektromagnetyczne można podzielić na klika grup. Występując więc zawory bezpośredniego sterowania a także takie z serwosterowaniem (lub serwowspomaganiem), dwu, trzy i wielodrogowe a także zawory różnicowane ze względu na inne czynniki takie jak:

  • przeznaczenie (tutaj najważniejsze jest przesyłane medium – czy jest to powietrze, woda, czy też inne medium robocze),
  • ilość możliwych połączeń (zwykle dwa lub trzy),
  • ilość pozycji spoczynkowych (tutaj mamy do czynienia z zaworami monostabilnymi lub bistabilinymi)
  • położenie spoczynkowe
  • rodzaj elementu sterującego przepływem.

W tej ostatniej kategorii mamy zawory z rdzeniem zanurzonym, kotwicą ruchomą, membraną a także toczkiem.
Zawory elektromagnetyczne określane są według przynajmniej kilku parametrów, które określają, jaka jest funkcjonalność danego zaworu. Kupując taki sprzęt warto więc sprawdzać ich średnicę nominalną, rodzaj przyłącza, wielkość takiego przepływu, materiał z jakiego jest taki zawór wykonany (popularne są zawody ze stali nierdzewnej), napięcie zasilania, pobór mocy, zakres ciśnień, dopuszczalny zakres temperatur oraz czas otwarcia i zamknięcia. Wszystkie te parametry są ważne z punktu widzenia planowania produkcji.