Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu

Muzyka jest ważną częścią naszego życia. To właśnie w wieku przedszkolnym kształtują się zdolności muzyczne, słuch muzyczny czy poczucie rytmu dziecka. Warto więc wybrać przedszkole, które w swojej ofercie posiada zajęcia, które takie zdolności rozwijają.

Zabawy rozwijające poczucie rytmu

W przedszkolu realizowanych jest wiele zajęć i zabaw, które wpływają na kształtowanie poczucia rytmu. Mogą to być na przykład marsz w rytm półnut i ćwierćnut, gra na instrumentach w określonym rytmie, klaskanie, tupanie do rożnych melodii i piosenek i wiele innych.

Śpiew i wspólne muzykowanie

Dzieci w naturalny sposób lubią śpiewać. W przedszkolu piosenki dobierane są do wieku dziecka pod względem trudności melodii i tekstu. Inną piosenkę będą śpiewać dzieci trzyletnie, inną zaś sześciolatki. Dzieci mogą śpiewać całą grupą, indywidualnie czy z podziałem na grupy. Z przykładową placówką, w której realizowane są zajęcia rozwijające zdolności muzyczne dziecka można się zapoznać na stronie http://hocki-klocki.com.pl

Granie na instrumentach

Wielką frajdę sprawia dzieciom gra na instrumentach perkusyjnych. Mogą one stanowić akompaniament do piosenki, naśladować dźwięki przyrody czy codziennego życia. Z ich wykorzystaniem możemy też kształtować poczucie rytmu i kreatywność dziecka.

Nie zapomnijmy o tańcu

Taniec jest nieodłącznym elementem edukacji muzycznej dziecka. W przedszkolach niepublicznych i placówkach państwowych powinny być organizowane zajęcia rozwijające również w tym zakresie. Dzieci tańczą w kole, w parach, proste tańce ludowe.

Muzyka na żywo

Idealną sytuacją jest, gdy nauczyciel gra na instrumencie. Może on tworzyć akompaniament na przykład na pianinie, organach czy gitarze do popularnych dziecięcych piosenek. Popularne też są odwiedziny w przedszkolach muzyków z pobliskich domów kultury czy szkół muzycznych. Daje to przedszkolakom niepowtarzalną szansę obcowania z muzyką na żywo.