Znaki bezpieczeństwa – ochrona ppoż

W sytuacji kiedy dochodzi do zaprószenia ognia w budynku, wybuch dużego pożaru może być zaledwie chwilą. Dlatego tak ważne jest zastosowanie ochrony ppoż, która uchroni nas przed negatywnym wpływem pożaru do momentu przyjazdu straży pożarnej.

Oprócz odpowiednio wdrożonych systemów ochrony ppoż, czujników, sygnalizatorów i zastosowanych drzwi ppoż przeciwpożarowych bardzo ważnym elementem są tablice i znaki przeciwpożarowe. Dzięki nim wiemy co robić w nagłej sytuacji kryzysowej.

Znaki a normy prawne

Znaki bezpieczeństwa spotykamy wszędzie tam gdzie przebywają ludzie, czyli w każdym budynku użyteczności publicznej. Za ich umieszczenie odpowiedzialni są właściciele budynków bądź zarządcy budynków. Wzory i zasady stosowania znaków ewakuacyjnych regulowane są przez normy krajowe i międzynarodowe. W Polsce odpowiednie Polskie normy wprowadzone w latach 90. oparte są przede wszystkim na międzynarodowych normach ISO.

znaki ewakuacyjne
Gdzie umieszczać znaki bezpieczeństwa
:

  1. Znaki ewakuacyjne ważne by były umieszczone odpowiednio do linii wzroku, w miejscu gdzie występuje zagrożenie, a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren.
  2. Wszędzie tam gdzie znajdują się znaki bezpieczeństwa, miejsca te powinny być dobrze oświetlone.
  3. W sytuacji gdy miejsce występowania znaku bezpieczeństwa jest ciemne, powinno się zastosować znaki z materiału fosoroscencyjnego (świecącego).

Należy pamiętać, że oznaczenia ewakuacyjne powinny znajdować się wyłącznie tam, gdzie są niezbędne. Przesadna ilość znaków bezpieczeństwa jest tak samo niewskazana, jak sam ich brak. Jeżeli dany znak nie jest już niezbędny w danym miejscu, powinien być po prostu niezwłocznie usunięty.