Uprawnienia dla elektryków

Umiejętności elektryka są bardzo wysoko cenione nie tylko na polskim, ale także światowym rynku pracy. Elektryk potrzebny jest dosłownie wszędzie, od domów prywatnych, przez firmy i spółdzielnie, ale także w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Dla każdego chcącego wykonywać ten zawód szalenie istotne jest zdobycie właściwych uprawnień. W Polsce są to uprawnienia SEP, czyli pozwolenia elektryczne i energetyczne, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych. Uprawnienia te, ze względu na swoją długą historię i dobre opinie, bardzo wysoko cenione są w całej Europie.

Co oznacza skrót SEP?

Jest to inaczej Stowarzyszenie Elektryków Polskich, gdzie dobrowolnie zrzeszają się elektrycy wszystkich specjalności oraz osoby, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych działalnością SEP. Jest to twórcza organizacja pozarządowa organizacja o charakterze naukowo-technicznym, działająca na rzecz użyteczności publicznej i społecznej.

Zakres działalności SEP, wbrew pozorom jest dosyć szeroki. Obejmuje bowiem elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne, na terenie Polski ale także poza granicami kraju. SEP wspiera więc działania polskich elektryków oraz stale monitoruje ich pozycję. Uprawnienia, które SEP nadaje swoim elektrykom są wysoko cenione i honorowane, są więc jednymi z najważniejszych i najpowszechniejszych uprawnień otwierających drzwi do kariery w tym zawodzie.

Zawód elektryk, to bardzo odpowiedzialna funkcja, nie każdy więc może go wykonywać. Uprawnienia SEP zdobyć można na specjalistycznych kursach i szkoleniach. Po ich zakończeniu, kursantom nadawane są uprawnienia SEP. Odbywa się to oczywiście po egzaminie sprawdzającym zdobyte umiejętności, zdolności i kwalifikacje każdego z kandydatów.