Środki ochrony indywidualnej w górnictwie

Niebezpieczeństwo

Górnik to osoba zatrudniona w kopalni przy wydobyciu złóż węgla kamiennego tzw. metodą podziemną. Z wykonywaniem takiej pracy wiąże się szereg różnych niebezpieczeństw, wśród których można wymienić m.in.: tąpnięcia pod ziemią, oberwanie skał ze stropu, wyrzuty gazów, pożar czy ulatnianie się toksycznych substancji itd., ale również wypadki i urazy, które powstają w wyniku korzystania z maszyn i urządzeń pod ziemią. Ponadto górnikom z powodu nadmiernego wysiłku fizycznego doskwiera ból pleców, ramion i rąk oraz duże zmęczenie. Praca w takich warunkach stanowi również źródło ogromnego stresu.   

Działania profilaktyczne

Jak mówi przysłowie lepiej zapobiegać niż leczyć. Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych sytuacji należy zastosować się do przepisów BHP. Osoba zatrudniona na stanowisku górnika powinna więc stosować odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, tj. wysokiej jakości (więcej tutaj) odpowiednią odzież oraz obuwie ochronne i robocze, rękawice ochronne, zatyczki przeciwhałasowe, gogle lub okulary ochronne i maski lub półmaski przeciwpyłowe. W przypadku korzystania z urządzeń i maszyn należy zastosować się do instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zasad BHP. A przy wykonywaniu wszelkich zadań zachować dużą czujność i nie lekceważyć niczego, co odbiera od przyjętej czy narzuconej przez przepisy bezpieczeństwa normy. Należy pamiętać, że w przypadku pracy w niebezpiecznych warunkach pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni strój, narzędzia i wszelkie elementy zapewniające ochronę przed urazami i niebezpieczeństwem swoim pracownikom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *