Kim jest inspektor ppoż?

Inspektor ochrony przeciwpożarowej to osoba, która powinna brać czynny udział w ochronie przeciwpożarowej. Jej zadaniem jest przeprowadzenie kontroli i doradztwa pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań zarówno technicznych jak i technologicznych.

ppoż

Szkolenia ppoż

Chcąc pracować jako inspektor ppoż musimy posiadać odpowiednie do tego uprawnienia. Można je zdobyć decydując się na organizowane praktycznie w całej Polsce szkolenia ppoż. Zwykle celem takiego kursu jest omówienie tematów związanych z przepisami z zakresu ochrony ppoż. dotyczącymi drzwi ogniowych i innych zamknięć przeciwpożarowych stosowanych w budownictwie. Zapoznanie z wymaganiami producentów na temat wykonywania montażu, przeprowadzania przeglądów drzwi ppoż i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dostarczenie wiedzy dzięki której osoba pracująca jako inspektor ppoż będzie potrafiła samodzielnie dokonać wyboru  produktów i rozwiązań o dobrze dobranych parametrach pożarowych, a także wykonania właściwego montażu, fachowego przeglądu i konserwacji drzwi przeciwpożarowych.

Podstawowe obowiązki inspektora ppoż:

  • nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż w różnego typu pomieszczeniach,
  • sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w konkretnym obiekcie,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony ppoż,
  • oznaczanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej,
  • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych,
  • sporządzanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,
  • pilnowanie terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
  • organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • zaopatrzenie w odpowiednie środki ppoż w tym zakup gaśnic oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku w tym ochronę zdrowia, przed pożarem czy klęską żywiołową. Dlatego bardzo istotne jest by każda firma miała zatrudnionego specjalistę inspektora do ochrony przeciwpożarowej.